Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap
איל''ת איל''ת עברית English
facebook
ראשי אודות מידעון חברים יסודות בהערכה גלריה חדשות קישורים קבצים צור קשר

לתשומת לבך! תאריך אחרון לקבלת ההצעות: 15.10.2017 

עתיד ההערכה: מגמות או מטמורפוזה?

שינויים פוליטיים, חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים, מעוררים שאלות ביחס לעתידה של ההערכה ותפקידיה. שינויים אלה משפיעים  על ממשקיה של ההערכה וזיקותיה לתחומים שונים, כגון: תכנון מדיניות, קבלת החלטות במישור המקומי, הלאומי, האזורי והגלובלי, וניהול פרויקטים חברתיים, ארגוניים ועסקיים. מספר מגמות שניתן להבחין בהן כתוצאה משינוים בזמינות המידע, התפתחות טכנולוגית ומהתעצמות הצורך להציג מידע באופן מהיר ותמציתי בשל מגוון גורמים ביניהם:

א.      צמצום נכונותם של בעלי העניין לקרוא טקסטים ארוכים.

ב.      צמצום ההסתמכות על מקורות מידע מסורתיים, קושי להבחין בין מקורות אמינים ולא אמינים ושינויים תרבותיים

ג.       ריבוי נתונים - big-data - דורשים שיטות מותאמות ומגוונות לניתוח ואיסוף מידע

ד.      ריבוי גופים ואנשים שמשלבים בצורות שונות הערכה בעיסוקם, תוך שאינם מודעים למורכבות ולידע הנדרש למעשה ההערכה.

ה.     פלורליזם וגלובליזציה של מידע: חשיפה למגוון רחב מאד של תפיסות ולגיטימציה שלהן בקרב קהלים שונים.

הכנס מבקש להתמודד עם אתגרים אלה באמצעות התייחסות לשאלות הבאות: מה צופן העתיד להערכה? לאן מועדות פניה? אילו טרנספורמציות יתחוללו בה? מי יהיו שותפיה?

הכנס יוקדש לבחינה מעמיקה של אניגמה זו במישור המושגי והמעשי. הוא יהיה בעל אופי רב ובין תחומי וינגיש את נושא הכנס באמצעות מספר דיסציפלינות ומתודולוגיות הנושקות, מזינות וקשורות להערכה היום, או שצפוי שתהיינה קשורות בעתיד.

 

אתן/ם מוזמנות/ים להגיש הצעות לכנס:

·         למושב של מומחים: מקבלות/י החלטות, מנהלות/י ארגונים ציבוריים ועסקיים ויועצות/י ארגוניות/ים אשר משתמשות/ים בהערכה או שיטות דומות.

·         הרצאות/סדנאות/קבוצות עבודה/שולחנות עגולים להצגה ודיון בדפוסי הערכה שונים המגלמים סממנים של מטמורפוזה בהערכה, ומציעים דרכים להתמודד אתה. מה משתנה? מדוע? כיצד עונה על הצורך להתאמה/הסתגלות לתמורות העולמיות?

 

לתשומת לבך! תאריך אחרון לקבלת ההצעות: 15.10.2017 

 


שם מגיש התקציר *

דואר אלקטרוני *

סוג ההעצה *

סוג המושב *

תקציר (עד 300 מילים) *
fake watches Audemars Piguet 2008 Singapore InAugural F1 GP Limited Edition Working Chrono PVD Case with Black Dial Leather Strap


איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות
מכון הנרייטה סאלד |
כתובת: רחוב קולומביה 9, קריית מנחם ירושלים 9658326|
טלפון: 02-6494444 | פקס: 02-6437698
Email: szold@szold.org.il

foakleys

-

foakleys sunglasses

-

Michael Kors Sverige

-

mulberry tasker

-

mulberry tasker udsalg

-

Billiga Michael Kors

-

cheap oakley sunglasses

-

burberry outlet

-

Ralph Lauren Sverige